MBO Signopleidingen

SI’BON zet zich sinds 2000 in voor de ontwikkeling van gedegen signopleidingen op mbo-niveau. In dat jaar heeft SI’BON samen met het toenmalige kenniscentrum Savantis een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om de noodzaak van een signopleiding te onderbouwen. Uiteindelijk leidde dit in 2005 tot door het ministerie van OCW erkende signopleidingen op niveau 2 en 3. Vanaf 2008 werd daar niveau 4 aan toegevoegd. Inmiddels worden de verschillende signopleidingen op 14 scholen verspreid over Nederland aangeboden.

De verschillende signopleidingen

Medewerker sign (niveau 2)

Deze tweejarige opleiding richt zich op de basisvaardigheden van het vak sign. In de opleiding staan de digitale voorbereiding en het vervaardigen en monteren van de meest voorkomende signproducten centraal.

Allround signmaker (niveau 3)

Met een extra studiejaar ontstaat een driejarige opleiding waarbij de Medewerker sign op een hoger niveau wordt getild. De Allround signmaker vervaardigt (ook) complexere producten en heeft meer verantwoordelijkheden. Daarnaast maakt hij ontwerpen op basis van aangeleverde informatie. Verder leert hij de basisvaardigheden van projectbegeleiding en de commerciële vaardigheden om met klanten om te gaan.

Signspecialist (niveau 4)

De opleiding Signspecialist kan worden gezien als een vervolg op niveau 2 en 3, maar ook als een zelfstandige vierjarige opleiding. Belangrijk onderdeel van deze opleiding is het maken van een technisch ontwerp. De signspecialist bedenkt bijvoorbeeld eenvoudige gevelconstructies, constructies voor displays en routings. Daarnaast voert hij naast zijn vakspecifieke taken activiteiten uit op het gebied van bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten om het bedrijf te promoten, het opstellen van calculaties en offertes en het inkopen van materialen en middelen.

Opleidingsmogelijkheden

Zodra een passende opleiding is gevonden is het nog de vraag of de student(en) tegelijkertijd dienen of willen te werken of dat het gewenst is dat ze zich volledig richten op school. Dit kan beide via de MBO opleidingen aangezien deze in zowel BOL als in BBL kan worden gevold.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Bij de beroepsopleidende leerweg volgt de student dagonderwijs aan een ROC of vakcollege. Op school en door middel van één of meerdere stages bij een leerbedrijf maakt de student kennis met de beroepspraktijk. Wanneer en hoelang de stages zijn, verschilt per school. Studenten vanaf 18 jaar hebben recht op studiefinanciering en een OV-studentenkaart.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Bij de beroepsbegeleidende leerweg ligt de nadruk op het leren van het vak in de praktijk. Dit gebeurt door middel van een leerbaan. De leerling werkt meestal vier dagen per week bij een leerbedrijf en leert het vak in de praktijk. De leerling gaat één dag per week naar school voor het theoretisch onderwijs. Een belangrijk voordeel van de BBL-opleiding is dat het signbedrijf zo de mogelijkheid heeft de student op te leiden binnen de eigen bedrijfscultuur.

 

 

Betrokkenheid SI’BON bij de signopleidingen

Deelname marktsegment Communicatie, media en design

De marktsegmenten van SBB adviseren de sectorkamers over onder andere het onderhoud van de mbo-kwalificaties en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod. De signsector wordt in het marktsegment Communicatie, media en design vertegenwoordigd door Ron van Rijssel, directeur SI’BON en secretaris van de VSBN.

Platform Signmaker

Het Platform Signmaker is een initiatief van SI’BON, VSBN, ZSO en Savantis om samen met de 15 mbo-scholen de signopleiding naar een hoger niveau te tillen. Het Platform komt 1 à 2 keer per jaar bij elkaar. Op deze druk bezochte bijeenkomsten worden allerlei onderwerpen met betrekking tot de signopleiding besproken. Ook wordt regelmatig een docentendag georganiseerd.

 

 

Erkenning als leerbedrijf

Wilt u een bijdrage leveren aan het opleiden van jonge mensen? Dan kunt u leerbedrijf worden. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven. Zij controleert vooraf aan de hand van kwaliteitscriteria of een bedrijf als leerbedrijf kan functioneren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien u een BBL-student (zie hieronder) begeleidt, kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Op www.s-bb.nl vindt u alle aanvullende informatie. U kunt hiervoor ook bellen met SBB, tel: 079-329 40 00.

Kaart met opleidingslocaties

Op de volgende plaatsen vindt de opleiding tot signmaker plaats:

Mediacollege Amsterdam
Locatie: Dintelstraat 15
1078 VN Amsterdam
020-8509690
www.ma-web.nl

MBO College Noord – ROC van Amsterdam
Locatie: Gare du Nord 13
1022 LD Amsterdam
020-5791500
www.rocamsterdam.nl

ROC Rijn IJssel Arnhem
Locatie: Oude Kraan 74
6811 LL Arnhem
026-3703258
www.rijnijssel.nl

Curio
Locatie: Nobellaan 50
4622 AJ Bergen op Zoom
0164-281700
www.curio.nl

ROC Friese Poort
Locatie: Splitting 21-23
9202 LC Drachten
0512-767700
www.rocfriesepoort.nl

Noorderpoort
Locatie: P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten
0597 – 670970
www.noorderpoort.nl

ROC van Twente
Locatie: Van Galenstraat 19
7511 JL Enschede
053-8518500
www.rocvantwente.nl

ROC Horizon College
Locatie: Umbiëllelaan 2
1702 AJ Heerhugowaard
072-5476476
www.horizoncollege.nl

Grafisch Lyceum Rotterdam
Locatie: Heer Bokelweg 255
3032 AD Rotterdam
088-2001500
www.glr.nl

VISTA College
Locatie: Rijksweg Zuid 70
6134 AD Sittard
088-0015000
www.vistacollege.nl

De Rooi Pannen
Locatie: Dr. Ahausstraat 1 (gebouw 6)
5042 EK Tilburg
013-5955880
www.derooipannen.nl

NIMETO Utrecht
Locatie: Smijerslaan 2
3572 LP Utrecht
030-2714624
www.nimeto.nl

ROC Landstede
Locatie: Westeinde 33
3844DD Harderwijk
088-8507800
www.landstedembo.nl

Deltion College
Locatie: Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
038-8503000
www.deltion.nl