MBO opleiding

SIBON houdt zich al sinds begin 2000 bezig met de ontwikkeling van een gedegen sign-opleiding. Samen met het kenniscentrum Savantis hebben we een uitgebreid onderzoek uitgevoerd binnen de signsector waarna de eerste officiële sign-opleiding in 2005 tot stand is gekomen.
We hebben het over het Middelbare Beroeps Onderwijs (MBO) voor sign dat op drie niveau’s op 15 scholen in Nederland wordt aangeboden:
Medewerker Sign op niveau 2, Allround Signmaker op niveau 3 en Signspecialist op niveau 4.
Hieronder staat omschreven welke verschillen er zijn tussen de opleidingsmogelijkheden (BOL / BBL) en de verschillen in uitstroom differentiatie van de opleidingen zelf. Tevens wordt u uitgebreid geïnformeerd over de fiscale voordelen en welke mogelijkheden er voor het signbedrijf zijn om als leerbedrijf erkend te worden.

 

Studierichtingen

Medewerker Sign (niveau 2)
Tijdens deze tweejarige opleiding leert men de basisvaardigheden van het vak sign. Het werk van de Medewerker Sign richt zich voornamelijk op de digitale voorbereiding en de elementaire kennis nodig voor het vervaardigen en monteren van de meest voorkomende signproducten.

Allround Signmaker (niveau 3)
Met een extra studiejaar ontstaat een driejarige opleiding waarbij de Medewerker Sign op een hoger niveau wordt getild. Het gaat daarbij om dezelfde producten en werkzaamheden als bij de uitstroomdifferentiatie Medewerker Sign, maar met meer verantwoordelijkheden en doorgaans complexere producten. Daarnaast maakt de Allround Signmaker ook ontwerpen op basis van aangeleverde informatie. Verder leert hij de basisvaardigheden van het leidinggeven en de bedrijfsvoering en de commerciële vaardigheden om met klanten om te gaan.

Signspecialist (niveau 4)
De opleiding Signspecialist kan worden gezien als een vervolg op de opleiding Medewerker Sign op niveau 2 en de Allround Signmaker op niveau 3, maar ook als een zelfstandige vierjarige opleiding. Belangrijk onderdeel van deze opleiding is het maken van een technisch ontwerp. De signspecialist bedenkt bijvoorbeeld eenvoudige gevelconstructies, constructies voor displays en routings. Een ander belangrijk onderdeel is ondernemerstaken. In dit onderdeel leert de signspecialist bijvoorbeeld een eenvoudig ondernemingsplan op te stellen, acquisitie te plegen en te calculeren.

 

Erkenning als leerbedrijf

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB, heeft een coördinerende rol tussen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de opleidingscentra en het bedrijfsleven bij de verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft SBB onder andere het marktsegment CMD ingericht, waar onderwijs en bedrijfsleven samen sturing geven aan het MBO-onderwijs sign. De signsector wordt hierin vertegenwoordigd door Ron van Rijssel, directeur SI’BON. Het doel is om hiermee voldoende en deskundige vakmensen op te leiden. Daarnaast coördineert en ondersteunt SBB de samenwerkingsprojecten van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. SBB is ook verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven. Zij controleert vooraf aan de hand van kwaliteitscriteria of een bedrijf als leerbedrijf kan functioneren.
Aan het verkrijgen van deze erkenning zijn geen kosten verbonden.
Op www.s-bb.nl vindt u alle aanvullende informatie,  u kunt hiervoor ook bellen met SBB, tel: 079-329 40 00.

 

Opleidingsmogelijkheden

Er worden twee opleidingsmogelijkheden geboden, te weten de beroepsopleidende leerweg, kortweg BOL en de beroepsbegeleidende leerweg, kortweg BBL.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Bij de beroepsopleidende leerweg volgt de leerling dagonderwijs aan een ROC of vakcollege. Op school en door middel van één of meerdere stages bij een leerbedrijf maakt de leerling kennis met de beroepspraktijk. Deze stage periodes variëren van één tot twee werkdagen per week en mogen bij één of meerdere bedrijven worden gevolgd.
De toegevoegde waarde van de beroepsopleidende leerweg voor het signbedrijf is, dat de in het signbedrijf aanwezige kennis wordt overgedragen. Deze kennisoverdracht leidt tot een hoger kwalificatieniveau van de signmaker in opleiding en het signbedrijf levert op deze manier ook een bijdrage aan de instroom van nieuwe medewerkers op de toch al krappe arbeidsmarkt. Het signbedrijf als leerbedrijf heeft bovendien de unieke mogelijkheid om een aankomend werknemer op te leiden binnen de eigen bedrijfscultuur.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Bij de beroepsbegeleidende leerweg ligt de nadruk op het leren van het vak in de praktijk. Dit gebeurt door middel van een leerbaan. De leerling werkt vier dagen per week bij een leerbedrijf en leert het vak in de praktijk. De leerling gaat één dag per week naar school voor het bij de beroepsbegeleidende leerweg horende theoretisch onderwijs.
De toegevoegde waarde van de beroepsbegeleidende leerweg voor het signbedrijf is, dat de in het signbedrijf aanwezige kennis wordt overgedragen. Deze kennisoverdracht leidt tot een hoger kwalificatieniveau van de signmaker in opleiding en het signbedrijf levert op deze  manier ook een bijdrage aan de instroom van nieuwe medewerkers op de toch al krappe arbeidsmarkt. Het signbedrijf als leerbedrijf heeft bovendien de unieke mogelijkheid om een werknemer op te leiden binnen de eigen bedrijfscultuur.

Opleidingslocaties

Op de volgende plaatsen vindt de opleiding tot signmaker plaats:

Mediacollege Amsterdam
Locatie: Dintelstraat 15 www.ma-web.nl
1078 VN Amsterdam
020-850 95 00
ROC Amsterdam
Locatie: Tempelhofstraat 80 www.rocamsterdam.nl
1043 EB Amsterdam
020-579 14 00
ROC Rijn IJssel
Locatie: Oude Kraan 74 www.rijnijssel.nl
6811 LL Arnhem
026-370 32 58
Markiezaat College
Locatie: Nobellaan 50 www.markiezaat.nl
4622 AJ Bergen op Zoom
0164-281700
ROC Friese Poort
Locatie: Leidijk 49 www.rocfriesepoort.nl
9202 TW Drachten
0512-767700
Sint Lucas Eindhoven
Von Flotowlaan 1 www.sintlucas.nl
5653 AD Eindhoven
040-259 13 91
ROC van Twente locatie Enschede
Locatie: Van Galenstraat 19 www.rocvantwente.nl
7511 JL Enschede
053-851 85 00
ROC Horizon College
Locatie: Umbiëllelaan 2 www.horizoncollege.nl
1702 AJ Heerhugowaard
072-5476476
Locatie: Maelsonstraat 24 www.horizoncollege.nl
1624 NP Hoorn
0229-287100
Grafisch Lyceum Rotterdam
Locatie: Heer Bokelweg 255 www.glr.nl
3032 AD Rotterdam
088-2001500
Arcus College
Locatie: Rijksweg Zuid 70 www.arcuscollege.nl
6134 AD Sittard
046-420 37 00
Scalda                 
Locatie: Vlietstraat 11a www.scalda.nl
4535 HA Terneuzen
0115-64 16 00
De Rooi Pannen                                    
Locatie: Dr. Ahausstraat 1 (gebouw 6) www.derooipannen.nl
5042 EK Tilburg
013-595 58 80
NIMETO Utrecht
Locatie: Smijerslaan 2 www.nimeto.nl
3572 LP Utrecht
030 – 271 46 24
ROC Landstede
Locatie: Rechterland 1 www.landstedembo.nl
8024 AH Zwolle
080-00245666
Deltion College
Locatie: Mozartlaan 15 www.deltion.nl
8031 AA Zwolle
038-8503000