Kies voor een Erkend Signbedrijf

Op zoek naar belettering, decoraties, auto-, gevel- of lichtreclame? Voor al deze zaken kan men terecht bij signbedrijven. Maar hoe vindt men nu het professionele signbedrijf?

 

Erkend Signbedrijf

Met ongeveer 1300 signbedrijven, zo’n 7700 medewerkers in tientallen disciplines, is de signsector een grote, complexe en soms onoverzichtelijke branche. Dit maakt het des te belangrijker om duidelijke eisen te stellen en het te erkennen als hieraan wordt voldaan. Om deze reden heeft SI’BON het keurmerk Erkend Signbedrijf geïntroduceerd in 1997. Nu alweer 25 jaar geeft deze certificering aan dat er sprake is van een professioneel, ervaren en betrouwbaar bedrijf.

Vakbekwaamheid & ervaring

Aan het signbedrijf dat het keurmerk wil ontvangen, stelt SI’BON duidelijke eisen voor werkervaring en kwalificaties van een bedrijf. Zo wordt het keurmerk pas uitgereikt na meerdere jaren van ervaring en/of vereiste opleidingen; hiermee wordt er niet alleen gegarandeerd dat er genoeg technische kennis is, maar ook dat er uit de praktijk geput kan worden. Kennis is immers belangrijk, maar weinig waard zonder praktische ervaring.

Continuïteit & periodieke controle

Bij de aangesloten bedrijven blijft SI’BON letten op de continuïteit. Zo wordt er gekeken of er genoeg werknemers in dienst zijn om met onvoorziene omstandigheden om te gaan en wordt het behoud van kennis en ervaring nauwgezet in de gaten gehouden. SI’BON bezoekt alle aangesloten bedrijven op jaarlijkse basis om te zien hoe het ervoor staat en waarborgt zo de waarde van het keurmerk. De klant hoeft zich dus geen zorgen te maken dat er na toekenning van de certificering Erkend Signbedrijf geen oog meer is voor de professionaliteit en bedrijfsvoering.

Kwaliteit & autonomie

Vanzelfsprekend wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de uitrusting van aangesloten bedrijven. Als klant kunt u erop rekenen dat een Erkend Signbedrijf goed geoutilleerd is. Denkt u hierbij aan (3D)printers, plotters, frees- en zaagapparatuur en allerlei machines om folie mee te bewerken en verwerken. Voordat SI’BON het keurmerk toekent, moet dan ook vaststaan dat het bedrijf in kwestie alle disciplines van de bedrijfsvoering beheerst en over de hele linie werkt met kwaliteitsmaterialen en -apparatuur.

Kortom, het bemachtigen én behouden van dit keurmerk vereist toewijding, ervaring en accuratesse. Belangrijk voor een gezonde signsector en bovenal goed voor u, wanneer u kiest voor een Erkend Signbedrijf.

Ballotage

Voorafgaand aan de toekenning van de certificering vindt er ballotage plaats waarbij álle aangesloten signbedrijven zich kunnen uitspreken. Zo wordt vakbekwaamheid niet alleen door SI’BON getoetst, maar ook door de signbranche zelf.

Waarden van het keurmerk

Voor de aangesloten bedrijven

  • Makkelijk te volgen richtlijnen en eisen;
  • Promotie via de website van SI’BON, op beurzen en in vakbladen;
  • Makkelijk contact met andere bedrijven voor het uitwisselen van kennis en materiaal;
  • Deelname aan seminars en meetings;
  • Hoge ranking bij zoekmachines dankzij SEO.

 

Voor de eindklant

  • Er zijn duidelijke richtlijnen over de vereiste werkervaring en kwalificaties;
  • Het aantal werknemers mag niet te klein zijn om zo de continuïteit te garanderen;
  • Elk aangesloten signbedrijf kan minstens jaarlijks een bezoek van SI’BON verwachten;
  • De gebruikte materialen en apparatuur moeten voldoen aan concrete kwaliteitseisen;
  • Voorafgaand aan de toekenning vindt er ballotage plaats door de aangesloten bedrijven.

Jouw signbedrijf aanmelden?