Het startpunt voor inkopers van tastbare reclame-objecten?

Als u zich op de markt van reclameproductie oriënteert, stuit u op een bonte verzameling van bedrijven die uiteenlopende specialismen en ambities hebben. Zoekt u een bedrijf dat de productie van uw tastbare reclame-objecten gaat verzorgen, dan bent u bij een Erkend Signbedrijf aan het juiste adres.

Keurmerk & Promotie

De gekwalificeerde bedrijven zijn vaak niet te onderscheiden van de beunhazen. Dat komt het imago van de bedrijfstak niet ten goede.
Erkenningsregelingen geven gekwalificeerde bedrijven een middel om zich te onderscheiden in de markt. De signsector heeft haar eigen keurmerk: bedrijven die in de praktijk hebben bewezen dat zij bonafide en professioneel zijn, komen in aanmerking voor het keurmerk Erkend Signbedrijf van SI’BON. Een van de belangrijkste doelstellingen van SI’BON is het begrip ‘sign’ in het algemeen te promoten en in het bijzonder de aangesloten signbedrijven landelijke bekendheid te geven. Dit gebeurt onder meer met landelijke promotie, deelname aan beurzen en de website van SI’BON. Deze linkt de sites van de aangesloten bedrijven aan elkaar, heeft continu vernieuwde content en zoekmachine-optimalisatie genereert vervolgens een hoge ranking. En met het erkenningsschild zorgt het aangesloten signbedrijf eenvoudig zelf voor de lokale promotie en herkenning.

Landelijk netwerk

Bij de brancheorganisatie SI’BON is het belang van samenwerking tussen de signbedrijven groot. De gezamenlijke kennis van ondernemerszaken en technische vraagstukken staat ter beschikking van elk aangesloten signbedrijf. Ook voor reclameprojecten die op meerdere plaatsen in het land dienen te worden gerealiseerd, kan het netwerk van signbedrijven efficiënt voor een lokale invulling zorgdragen. Via een uitgebreide database van specialismen, die alleen voor alle aangesloten bedrijven beschikbaar is, kan het Erkend Signbedrijf een beroep doen op een collega signbedrijf. Daarnaast biedt SI’BON de signbedrijven ook gelegenheid om met elkaar in contact te treden op een sportieve middag, tijdens een meeting of bij een educatieve cursus.

Brancheorganisatie

Als dé overkoepelende organisatie voor sign biedt SI’BON een brede dienstverlening aan haar leden. Op vele vlakken ondersteunt SI’BON de aangesloten bedrijven. Met meetings, seminars, excursies, bedrijfsbezoeken en nieuwsbrieven worden de aangesloten signbedrijven op het gebied van technische ontwikkelingen, trends en innovaties, interne organisatie, branche-ontwikkelingen en wetgeving geïnformeerd. Ter verbreding van de vakkennis biedt SI’BON een gevarieerd pakket van cursussen en trainingen aan en zet zij zich daarnaast in voor de ontwikkeling van de MBO beroepsopleiding Signmaker. SI’BON is voor duurzaam samenwerken, de grondlegger voor de sign-cao en veilig werken. In samenwerking met de VSBN en de LBV heeft zij zowel een Arbo-catalogus als een erkend branchemodel voor de RI&E ontwikkeld. En met de collectieve verzekeringen van SI’BON kunnen er veel risico’s worden geëlimineerd. Voor een individueel signbedrijf is er in collectief verband bij SI’BON veel voordeel te behalen.

CAO

Met de komst van een eigen Sign-CAO kunnen de werkgevers en werknemers in de signsector zelf bepalen hoe er invulling wordt gegeven aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. De werkgevers zijn verenigd in de VSBN en de werknemers hebben de vakbond LBV als vertegenwoordiger van hun belangen.

 

Lees meer over de VSBN

Bekijk de Sign-CAO

Wat wij doen voor de aangesloten bedrijven

Marktonderzoeken

Elk jaar onderzoekt SI’BON ontwikkelingen die relevant zijn voor signbedrijven. Zo voert SI’BON een jaarlijks trendonderzoek uit onder aangesloten signbedrijven om inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen in sign. En ook ontwikkelingen op het gebied van salaris en uurtarieven worden onder de loep genomen. Van de aangesloten signbedrijven wordt verwacht dat ze deelnemen aan de peilingen. De onderzoeksresultaten delen wij met de aangesloten signbedrijven die hebben deelgenomen aan de surveys.

Unieke zoekmachine

Bij SI’BON kunnen zowel de signbedrijven als de leveranciers, met behulp van een wachtwoord toegang krijgen tot het afgesloten deel van deze website waar veel kennis en informatie eenvoudig te verkrijgen is. Uniek is de zoekmachine waarin alle producten, apparatuur en diensten van de aangesloten leveranciers te vinden zijn. Wil men weten wie Oracal folie levert, Dibond platen of GE-leds? In de zoekmachine komt snel naar boven welke leveranciers de supplier kunnen worden. Daarnaast vindt men hier allerhande zaken als: leveringsvoorwaarden, voorbeelden voor contracten, onderzoeken in de signsector, diverse wet- en regelgeving, cursussen & trainingen en de algemene agenda voor alle belangrijke evenementen waaronder ook de (internationale) signbeurzen.

Collectieve Zorgverzekering

SI’BON heeft voor alle werknemers van de aangesloten signbedrijven een uiterst aantrekkelijke regeling voor een collectieve zorgverzekering. Dit geldt voor zowel werknemers (familie en partners) als werkgevers. Iedereen kan deze verzekering zelfstandig afsluiten, dus zonder tussenkomst van de werkgever.

Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden die door erkende signbedrijven van toepassing worden verklaard op hun overeenkomsten.

Download https://sibon.nl/wp-content/uploads/2021/08/SIBON-Signvoorwaarden-2020-4.pdf Download https://sibon.nl/wp-content/uploads/2021/08/Leveringsvoorwaarden-2020-EN.pdf

MBO opleiding

SI’BON houdt zich al sinds begin 2000 bezig met de ontwikkeling van een gedegen sign-opleiding. Samen met het kenniscentrum Savantis heeft SI’BON een uitgebreid onderzoek uitgevoerd binnen de signsector waarna de eerste officiële signopleiding in 2005 tot stand is gekomen.

Toeleveranciers

Betrokkenheid van alle marktpartijen past in de strategie om bekendheid te geven aan de signbranche. Toeleveranciers kunnen zich dan ook profileren als ‘Aangesloten bij SI’BON’, zolang zij de signmarkt toegevoegde waarde bieden. Zij kunnen deelnemen aan meetings en evenementen.

CAO

Met de komst van een eigen Sign-CAO kunnen de werkgevers en werknemers in de signsector zelf bepalen hoe er invulling wordt gegeven aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. De werkgevers zijn verenigd in de VSBN en de werknemers hebben de vakbond LBV als vertegenwoordiger van hun belangen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Elk bedrijf dat personeel in dienst heeft moet voldoen aan de Arbowet. Doel van deze wet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongelukken, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit is in het belang van zowel werkgever als werknemer. Op initiatief van SI’BON is een branchemodel ontwikkeld voor de uitvoering van de, voor iedere werkgever verplichte, RI&E. Dit model kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

ARBO catalogus

In de ARBOcatalogus wordt beschreven hoe signbedrijven kunnen voldoen aan de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot veilig en gezond werken.
Deze is op initiatief van SI’BON ontwikkeld voor de werkgevers om gemakkelijker met de ARBOwet om te gaan.


Kortom, SI'BON behartigt de belangen van de gehele signbranche.

Zelf een signbedrijf?