Trendonderzoek

Tegen het einde van het jaar is het een mooi moment om kort terug te kijken en daarna direct een blik op de toekomst te werpen. Reden voor SI’BON om een trendonderzoek uit te voeren en daarvoor hebben wij de input van signbedrijven nodig. Aangezien in België zo’n 30 erkende signbedrijven aangesloten zijn bij SI’BON, maakt ook België deel uit van het onderzoek; bovendien kunnen wij de resultaten met die van Nederland vergelijken.
Invullen van de enquête kost niet veel tijd. Voor het eindresultaat zou het super zijn als veel signbedrijven de vragenlijst invullen en (per mail) naar ons sturen.
Belangrijk om te melden is dat alle informatie vertrouwelijk wordt verwerkt en medio januari 2020 vernietigd wordt. Het eindrapport (met alleen de gemiddelde waarden) wordt gepresenteerd tijdens de Kick-off meeting. Mocht men op een enkele vraag geen antwoord willen geven, laat die dan open maar vul de rest wel in. Immers hoe meer antwoorden op een gestelde vraag, hoe representatiever het onderzoek.