Minimumloon met sprongen omhoog

Per 1 juli 2023 is het bruto wettelijk minimumloon verhoogd met 3,13%. Werknemers vanaf 21 jaar hebben dan recht op 1.995 euro per maand.

Houd er rekening mee dat er nog een verhoging aankomt. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon ingevoerd, gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Dat betekent een verhoging als er meer wordt gewerkt dan 36 uur per week. Het bestaande minimummaandloon van 1.995 euro per maand wordt namelijk omgerekend naar een uurloon van 12,80 euro op basis van 36 uur per week. Worden er meer uren gewerkt, dan stijgt het minimumloon op basis van het uurloon. Bij een 40-urige werkweek is hierdoor sprake van een stijging van 11,1%.

Al met al stijgen de wettelijke minimumlonen aanzienlijk. Zeker als wordt bedacht dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 al met 10,15% is verhoogd. Het is zaak om hier rekening mee te houden. Ten eerste omdat de ondernemer verrast kan worden doordat het loon van de werknemer wordt ingehaald door het wettelijk minimumloon en ten tweede omdat het te factureren uurtarief dient te worden bijgesteld door stijging van de kosten.